;

توسعه دهنده فرانت اند

ارسال رزومه (10 روز پیش)


مسلط به HTML5,/CSS3/JavaScript
آشنا به React,
آشنا به ES6,
مسلط به طراحی responsive
تسلط به Git و فرآیندهای کنترل نسخه

توسعه دهنده بک اند

ارسال رزومه (5 روز پیش)


تسلط بر فریم ورک laravel
تسلط بر فریم ورک yii
تسلط بر مفاهیم برنامه نویسی شی گرا
آشنایی با معماری نرم افزار
تسلط به Git و فرآیندهای کنترل نسخه