128
یک ماهه۲ گیگابایت65،000
یک ماهه4 گیگابایت115،000
256
یک ماهه۲ گیگابایت75،000
یک ماهه4 گیگابایت125،000
512
یک ماهه۲ گیگابایت85،000
یک ماهه4 گیگابایت135،000
یک ماهه6 گیگابایت175،000
1024
یک ماهه۲ گیگابایت100،000
یک ماهه4 گیگابایت145،000
یک ماهه6 گیگابایت195،000
یک ماهه10 گیگابایت265،000
2048
یک ماهه۲ گیگابایت120،000
یک ماهه4 گیگابایت165،000
یک ماهه6 گیگابایت209،000
یک ماهه10 گیگابایت299،000
4096
یک ماهه4 گیگابایت217،000
یک ماهه6 گیگابایت277،000
یک ماهه10 گیگابایت355،000
یک ماهه15 گیگابایت435،000
یک ماهه20 گیگابایت535،000
6144
یک ماهه4 گیگابایت235،000
یک ماهه6 گیگابایت295،000
یک ماهه10 گیگابایت369،000
یک ماهه15 گیگابایت465،000
یک ماهه20 گیگابایت550،000
8192
یک ماهه6 گیگابایت310،000
یک ماهه10 گیگابایت390،000
یک ماهه15 گیگابایت485،000
یک ماهه20 گیگابایت565،000
یک ماهه25 گیگابایت635،000
یک ماهه30 گیگابایت705،000
10240
یک ماهه6 گیگابایت345،000
یک ماهه10 گیگابایت425،000
یک ماهه15 گیگابایت527،000
یک ماهه20 گیگابایت619،000
یک ماهه25 گیگابایت705،000
یک ماهه30 گیگابایت805،000
پکیج ویژه
سرعت ۴ mbps94 گیگابایت3 ماهه1,044,000
سرعت ۲ mbps30 گیگابایت3 ماهه599,000
سرعت ۲ mbps50 گیگابایت6 ماهه799,000
سرعت ۲ mbps44 گیگابایتیک ساله699,000
سرویس های نامحدود
سرعت ۴ mbps94 گیگابایت3 ماهه1,044,000
سرعت ۲ mbps30 گیگابایت3 ماهه599,000
سرعت ۲ mbps50 گیگابایت6 ماهه799,000
سرعت ۲ mbps44 گیگابایتیک ساله699,000
ترافیک اضافی
1 گیگابایت20,000
3 گیگابایت60,000
5 گیگابایت95,000
10 گیگابایت187,000
20 گیگابایت360,000
40 گیگابایت700,000
50 گیگابایت850,000
100 گیگابایت1,630,000
20 M
سرویس داخلی
سرویس بین الملل
قیمت
به زودی
به زودی
به زودی
30 M
سرویس داخلی
سرویس بین الملل
قیمت
به زودی
به زودی
به زودی
50 M
سرویس داخلی
سرویس بین الملل
قیمت
به زودی
به زودی
به زودی
 • نسبت ترافیک داخلی به ترافیک بین الملل 1 به 5 است.

 • سرعت اتصال نهایی با توجه به سرویس انتخابی و بر اساس کیفیت خط تلفن و فاصله شما تا مرکز مخابراتی معین خواهد شد. و در صورت کیفیت مطلوب برای 95٪ زمان سرعت تضمین شده خواهد بود و در 5٪ زمان حداکثر به میزان 50٪ کاهش می یابد.

 • کلیه قیمت‌ها به تومان بوده و به تمامی تعرفه ‌ها %9 مالیات بر ارزش افزوده اضافه می‌گردد.

 • هزینه دایری و تخلیه خطوط مشترکین توسط شرکت مخابرات ایران بر اساس مصوبه ۲۳۷ سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی مبلغ ۱۲.۰۰۰ تومان خواهد بود که در هنگام برقراری سرویس، به قیمت سرویس و بسته‌ها اضافه خواهد شد.

 • فقط در سرعت های موجود امکان ارايه سرویس امکان پذیر می باشد.

 • ترافیک باقیمانده (شامل ترافیک خود سرویس و ترافیک اضافه خریداری‌شده در طول دوره) قابل‌انتقال به دوره بعدی نیست.

 • در صورت پایان یافتن ترافیک ، سرعت سرویس‌ به حد قانونی مندرج در مصوبه 266 سازمان تنظیم مقررات تغییر می‌کند.

512 kb
سرویس داخلی
سرویس بین الملل
قیمت
55گیگابایت
11گیگابایت
12500 تومان
1 Mbps
سرویس داخلی
سرویس بین الملل
قیمت
140 گیگابایت
28 گیگابایت
20000 تومان
2 Mbps
سرویس داخلی
سرویس بین الملل
قیمت
210 گیگابایت
42 گیگابایت
25000 تومان
3 Mbps
سرویس داخلی
سرویس بین الملل
قیمت
310 گیگابایت
62 گیگابایت
30000 تومان
4 Mbps
سرویس داخلی
سرویس بین الملل
قیمت
410 گیگابایت
82 گیگابایت
35000 تومان
8 Mbps
سرویس داخلی
سرویس بین الملل
قیمت
1100گیگابایت
220گیگابایت
47000 تومان
16 Mbps
سرویس داخلی
سرویس بین الملل
قیمت
3000گیگابایت
600گیگابایت
77000 تومان
 • کلیه تعرفه‌ها مطابق با مصوبه 266 سازمان تنظیم مقررات می‌باشد.

 • نسبت ترافیک بین الملل به ترافیک داخلی 1 به 5 است.

 • در صورت پایان یافتن ترافیک ، سرعت سرویس‌ به حد قانونی مندرج در مصوبه 266 سازمان تنظیم مقررات تغییر می‌کند.

 • کلیه قیمت‌ها به تومان بوده و به تمامی تعرفه ‌ها %9 مالیات بر ارزش افزوده اضافه می‌گردد.

 • پس از خرید و یا در طی دوره امکان عودت سرویس وجود ندارد.

 • هزینه دایری و تخلیه خطوط مشترکین توسط شرکت مخابرات ایران بر اساس مصوبه ۲۳۷ سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی مبلغ ۱۲.۰۰۰ تومان خواهد بود که در هنگام برقراری سرویس، به قیمت سرویس و بسته‌ها اضافه خواهد شد.

 • فقط در سرعت های موجود امکان ارايه سرویس امکان پذیر می باشد.

 • سرعت اتصال نهایی با توجه به سرویس انتخابی و بر اساس کیفیت خط تلفن و فاصله شما تا مرکز مخابراتی معین خواهد شد. و در صورت کیفیت مطلوب برای 95٪ زمان سرعت تضمین شده خواهد بود و در 5٪ زمان حداکثر به میزان 50٪ کاهش می یابد.

 • در صورت پایان یافتن ترافیک ، سرعت سرویس‌ به حد قانونی مندرج در مصوبه 266 سازمان تنظیم مقررات تغییر می‌کند.